Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
218885 1982 d1h8 0021.13 #5 Comm. Shakhmaty v SSSR Agapov, Igor Alexeyevich
77841 1986 a1d6 1011.00 #3 4th Comm. Bron MT Agapov, Igor Alexeyevich
5725 1986 b5a7 1043.00 #3 3rd Comm. Biulleten ZSK Agapov, Igor Alexeyevich
15582 1986 d3g4 1110.02 #2 3/4 Prize Bron MT Agapov, Igor Alexeyevich
5723 1986 e2c2 1041.00 #3 3rd Prize Bron MT Agapov, Igor Alexeyevich
78098 1988 d6a3 1031.00 #3 None Sa ogneupory Agapov, Igor Alexeyevich
77842 1988 h8a1 1011.01 #3 None Schach Agapov, Igor Alexeyevich
265300 1990 d3a1 1011.22 #3 None Metallurg Agapov, Igor Alexeyevich
114282 1990 e5a1 1018.02 #4 None Uralski Skazi Agapov, Igor Alexeyevich
106008 1990 f4d6 0552.28 #4 None Uralski Skazi Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
114281 1990 h6h2 1015.02 #3 None Uralski Skazi Agapov, Igor Alexeyevich
78100 1991 a5a1 1100.03 #3 None Shakhmatisti Rosii Agapov, Igor Alexeyevich
5394 1991 a6c6 4143.23 #3 2nd Prize Uralski Skazi Agapov, Igor Alexeyevich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
41056 1991 a8e3 1475.52 #3 1st Prize 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
78099 1991 h1c3 0220.00 #3 None Problemist Pribuzhya Agapov, Igor Alexeyevich
42805 1993 a8e4 1775.32 #3 2nd HM. Banska Bystrica (BABY)-50 JT Agapov, Igor Alexeyevich
25108 1994 f3e5 1588.85 #3 Sp. Prize The Problemist Agapov, Igor Alexeyevich & Fomichev, Evgeny Vasilevich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
79639 1994-1996 a2e4 1747.36 #3 3rd Prize Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
28038 1996 a1e6 4788.44 #4 1st Prize Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
80354 1996 a2e4 1578.37 #3 4/5 HM. Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
41060 1996 a5d4 1858.45 #3 1/2 Prize Mosk. pravda Agapov, Igor Alexeyevich
57289 1996 a6d4 4878.55 #3 2nd Prize Troll Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
80425 1996 h6d5 0575.66 #3 1st HM. Die Schwalbe Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
79043 1997 a1d5 1188.13 #3 2nd HM. Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
80306 1997 a2e5 4778.36 #3 1st Prize Gorbatenko-50 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
220296 1997 a5e5 4785.56 #3 None Suomen Shakki Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
80355 1997 a7d5 4578.36 #3 1st Prize Levmann-100 MT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
80046 1997 b7e5 1788.34 #3 5th HM. Rychkov/Stepanov MT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
79638 1997 d1d4 1387.36 #3 5th Prize 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich
80458 1997 f1d5 1785.64 #3 1st HM. Moscow-850 JT Agapov, Igor Alexeyevich
79365 1997 f6d5 1227.26 #3 1st Prize Wola Gulowska Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
78935 1997 g1e4 0215.14 #3 None Source? Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
95581 1997 g5d5 4682.56 #3 Comm. Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
28055 1997 g8d5 4088.77 #4 2nd Prize Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
81796 1997 h1e4 4855.07 #3 2nd Prize Magadanskaya Pravda Agapov, Igor Alexeyevich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
81580 1997 h2d6 4472.36 #3 4th Comm. Rychkov/Stepanov MT Agapov, Igor Alexeyevich & Gorbatenko, Yuri Grigorevich
26079 1997 h2e4 4878.03 #3 None The Problemist Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
79486 1997 h6f3 1675.35 #3 2/5 Place Match: Vostok - Zapad (Shakhmatnaya kompozitsiya) Agapov, Igor Alexeyevich
46192 1998 a2e4 4558.36 #3 2nd HM. Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
132250 1998 b1e4 1278.51 #3 1/2 Prize Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Agapov, Igor Alexeyevich
5220 1998 c7e5 0458.35 #3 1st Prize Rudenko-60 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
132381 1998 e7e5 1685.44 #3 2nd Prize Shakhmatnaya Poeziya Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
205082 1998 e8c4 1855.47 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
119321 1998 g2d1 1008.12 #3 None Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Agapov, Igor Alexeyevich
5186 1998 g3e5 4874.04 #3 1st Prize Birnov MT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
157894 1998 h1d4 1454.54 #2 4/5 Place 13. Russian Championship Agapov, Igor Alexeyevich & Nagovitsin, Eduard Nikolaevich
5229 1998 h1d4 4845.56 #3 1/2 Prize Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich
46938 1999 a8e4 1284.13 #3 1/2 Prize 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich
132382 1999 b1f5 4488.33 #3 2nd Prize Bron MT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
81131 1999 c3d5 1278.46 #3 1st Prize Pushkin-200 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
41606 2000 a8c5 4848.61 #3 3rd HM. Die Schwalbe Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
47500 2000 a8d4 1848.72 #3 2nd Prize Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
22264 2000 b4d5 4488.15 #4 1st HM. Die Schwalbe Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
12567 2000 d7d5 4585.17 #3 1st HM. Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
132296 2000 f7c4 1844.35 #3 2nd Prize Uralski Skazi Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
155186 2000 f7e5 1642.63 #3 3rd HM. Wola Gulowska Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
12568 2000 h1d4 4755.05 #3 None Probleemblad Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
41138 2000 h1e4 1445.41 #3 1/2 Prize Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
185141 2000 h2d5 4888.18 #3 None Sachsische Zeitung Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
41118 2000 h6d5 1457.43 #3 1st Place Match: East Russia - West Russia Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
39696 2001 c3d5 4278.46 #3 Prize Pushkin-200 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
43128 2001-2002 a7e5 4785.44 #3 1st Prize Sukharev-90 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
70047 2003 c4e4 4558.25 #3 2nd Prize Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
247591 2003 g5d5 1878.33 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
55230 2003-2004 c7e5 4455.65 #3 1st Place 07. WCCT Agapov, Igor Alexeyevich & Shavirin, Valery Mikhailovich
252333 2004 a8d4 4541.38 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
53586 2004 b1d4 4758.25 #4 1st Prize Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
155346 2004 e7e4 1855.25 #3 1st Prize 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich
61218 2004 f1e4 1558.63 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
80865 2005 a8d6 1752.13 #3 1st Prize Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
78103 2005 e1a1 0120.20 #4 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich
78101 2005 e1c8 1023.00 #4 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich
78102 2005 e1g1 1013.20 #4 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich
269597 2005 f5a8 1230.22 #3 None Source? Agapov, Igor Alexeyevich
78107 2006 a4h4 1130.01 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
78106 2006 e6b7 1114.00 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
247953 2006 f1e4 4248.37 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
78104 2006 f1h6 1233.00 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
75781 2006 g1c4 4252.26 #3 1/3 Prize Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
132284 2006 h7d4 1885.45 #3 1st Prize Russian Problemists Association-80 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
78108 2006 h7e8 0503.10 #4 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
78105 2006 h7h3 1031.11 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
159142 2007 f1e3 1053.00 #2 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich
81406 2007-2008 h8c4 1288.45 #3 1st Comm. Die Schwalbe Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
134562 2008 a8d5 0455.45 #3 None Mat Plus Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
152739 2008 b6d5 1056.42 #3 1st Prize Grin-Kofman MT Agapov, Igor Alexeyevich
150581 2008 c3f5 4854.13 #3 1st Prize Miloseski JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
138729 2008 c8f5 0115.10 #3 1/2 Prize Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
250000 2008 d7a4 1128.45 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
262930 2008 g2e3 4757.66 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
264645 2009 b1e4 1050.01 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
264652 2009 e7c4 1675.27 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
152563 2009 e8d5 1868.62 #3 Prize Bron-100 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Bakharev, Aleksandr Viktorovich
141644 2009 g1d4 1588.53 #3 1st Prize= Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich
141643 2009 h2h5 0121.33 #3 3rd Prize Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
168748 2011 a1a4 0242.61 #3 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
146353 2011 a1c5 1785.54 #3 2nd Prize FIDE World Cup Agapov, Igor Alexeyevich
159146 2011 a5c6 1015.13 #2 None Kapustin_55 JT Agapov, Igor Alexeyevich
159144 2011 a6d5 1554.24 #2 None Live Journal Agapov, Igor Alexeyevich
168835 2011 b3f8 1525.08 #3 1st Prize SuperProblem 027. TT Agapov, Igor Alexeyevich
266768 2011 b7h3 1585.46 #3 None Zadachi i Etyudi Aberman, Victor & Agapov, Igor Alexeyevich
169055 2011 d8h1 4256.15 #2 1st Comm. SuperProblem 058. TT Agapov, Igor Alexeyevich
266769 2011 e4h3 0110.01 #4 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich
150249 2011 e6a3 1100.02 #2 None Russian Chess Art Agapov, Igor Alexeyevich
150248 2011 g4e4 4655.13 #2 None Russian Chess Art Agapov, Igor Alexeyevich
160856 2011 g6e5 1122.28 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
266757 2011 g8d8 0134.10 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich & Bulavka, Aleksandr
168649 2011 g8h1 0210.32 #5 1st Place SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
157893 2011 h2a3 4248.04 #2 3rd HM. Veliki-75 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Kapustin, Fedor Mikhailovich
159143 2011 h3a4 1556.22 #2 None Live Journal Agapov, Igor Alexeyevich
169515 2011 h5d4 1084.27 #3 1st HM. Wola Gulowska Agapov, Igor Alexeyevich
159145 2011 h8e5 1158.24 #2 None Kapustin_55 JT Agapov, Igor Alexeyevich
168820 2012 a1d6 4558.52 #3 5th Place SuperProblem 026. TT Agapov, Igor Alexeyevich
157975 2012 a5a8 0421.30 #2 None Problemist Ukraini Agapov, Igor Alexeyevich & Zalokotsky, Roman Fedorovich (aka Fedorovich, Roman)
168806 2012 a5d4 1655.75 #3 3rd Prize SuperProblem 061. TT Agapov, Igor Alexeyevich
162952 2012 b1e5 1021.21 #3 None StrateGems Agapov, Igor Alexeyevich
151807 2012 b5g1 4881.27 #3 2nd Prize Wola Gulowska Agapov, Igor Alexeyevich
168833 2012 b5h3 1042.05 #3 1st Place SuperProblem 008. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168821 2012 b6d4 1758.46 #3 4th Place SuperProblem 026. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168646 2012 b6d7 0283.10 #5 3rd Prize SuperProblem 051. TT Agapov, Igor Alexeyevich
150245 2012 b7c5 0258.23 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
168831 2012 b8d5 1735.42 #3 1st Place SuperProblem 017. TT Agapov, Igor Alexeyevich
160857 2012 d1e4 1211.05 #2 None Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
265303 2012 d3a2 1001.14 #3 None SuperProblem 008. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168826 2012 d5b8 3211.40 #3 1st Place SuperProblem 001. TT Agapov, Igor Alexeyevich
263209 2012 d5b8 4101.40 #3 None SuperProblem 001. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168834 2012 d6h7 1000.43 #3 1st Prize SuperProblem 046. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168815 2012 d8d6 1010.02 #3 2/3 HM. SuperProblem 027. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168805 2012 e1e4 1888.36 #3 1st Prize SuperProblem 061. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168808 2012 e1e8 1400.00 #3 Sp. Prize SuperProblem 060. TT Agapov, Igor Alexeyevich
265301 2012 e3a1 1011.76 #3 None SuperProblem 008. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168816 2012 e5a7 1000.22 #3 2/3 HM. SuperProblem 027. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168839 2012 e6e4 4858.12 #3 2nd Prize SuperProblem 054. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168830 2012 e8d6 1078.43 #3 2nd Place SuperProblem 017. TT Agapov, Igor Alexeyevich
150247 2012 f1d5 1532.44 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
169050 2012 f4d6 1001.62 #2 Sp. HM. SuperProblem 066. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168824 2012 f7a1 1048.30 #3 1st HM. SuperProblem 034. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168825 2012 f7d5 4580.25 #3 2nd Prize SuperProblem 051. TT Agapov, Igor Alexeyevich
263201 2012 f7h7 4211.31 #3 2nd Place SuperProblem 001. TT Agapov, Igor Alexeyevich
150246 2012 f8h8 1000.42 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
168645 2012 g1a2 0232.82 #5 4th Prize SuperProblem 066. TT Agapov, Igor Alexeyevich
150011 2012 g1e4 1211.05 #2 None 17.Russian Championship Agapov, Igor Alexeyevich
263202 2012 g8b8 4102.42 #3 3rd Place SuperProblem 001. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168838 2012 g8e4 4888.02 #3 1st Prize SuperProblem 054. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168817 2012 h1a7 1110.03 #3 1st Comm. SuperProblem 027. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168822 2012 h1d5 1888.21 #3 6th Place SuperProblem 026. TT Agapov, Igor Alexeyevich
251160 2012 h2e6 4878.36 #3 None Uralski Problemist Agapov, Igor Alexeyevich
267350 2012 h6f6 1688.44 #3 None Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich & Janevski, Zivko
150010 2012 h6f8 1008.01 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
271378 2012-2014 h1a4 1000.11 #3 3rd Comm. Labai-70 JT (Pat a Mat) Agapov, Igor Alexeyevich
168812 2013 a3c5 4885.47 #3 1st HM. SuperProblem 073. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168788 2013 a6e4 1772.23 #3 2nd Prize SuperProblem 095. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168811 2013 a6h1 0252.13 #3 1st Prize SuperProblem 073. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168858 2013 a8c6 0378.46 #3 2nd Place SuperProblem 084. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168813 2013 b4d5 1782.53 #3 1st Comm. SuperProblem 073. TT Agapov, Igor Alexeyevich & Muller, Dieter
150009 2013 d1d6 1755.64 #2 None SuperProblem 084. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168859 2013 e8e6 4157.63 #3 1st Place SuperProblem 084. TT Agapov, Igor Alexeyevich
150008 2013 f4e8 1721.03 #2 None Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
157207 2013 h1d5 0555.81 #3 1st Prize Uralski Problemist-20 JT Agapov, Igor Alexeyevich
168855 2014 a8e4 4545.64 #3 2nd Place SuperProblem 123. TT Agapov, Igor Alexeyevich
160858 2014 b6e5 1002.10 #2 None SuperProblem 118. TT Agapov, Igor Alexeyevich
261807 2014 c8e5 1882.65 #3 3rd Prize Atayants-60 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
160859 2014 d2a1 1011.00 #2 None SuperProblem 118. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168703 2014 e5g5 1000.12 #4 None SuperProblem 118. TT Agapov, Igor Alexeyevich
156921 2014 g5d5 1011.20 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
168704 2014 g5f7 0110.01 #4 None SuperProblem 118. TT Agapov, Igor Alexeyevich
169599 2014 g7g5 1011.43 #3 Sp. HM. Wola Gulowska Agapov, Igor Alexeyevich
271368 2014 g8e5 1347.64 #3 3rd Prize Labai-70 JT (Pat a Mat) Agapov, Igor Alexeyevich
157517 2014 h1g8 1260.41 #3 Sp. Prize Kuzovkov-60 JT Agapov, Igor Alexeyevich
156920 2014 h2d3 1211.21 #2 None Chepizhni-80 JT Agapov, Igor Alexeyevich
168852 2014 h3f1 1001.13 #3 1st Prize SuperProblem 120. TT Agapov, Igor Alexeyevich
157208 2014 h6e5 1748.26 #3 3rd Prize Olympic Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
156917 2015 a7a4 1041.00 #2 None Juk SSHN-10 Agapov, Igor Alexeyevich
168865 2015 a8d5 4652.65 #3 1st HM. SuperProblem 130. TT Agapov, Igor Alexeyevich
156919 2015 b1a3 1040.22 #2 None SuperProblem 139. TT Agapov, Igor Alexeyevich
156918 2015 e1e8 1842.04 #2 None Moscow Ty. Agapov, Igor Alexeyevich
168763 2015 f8c7 0785.55 #3 1st Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
157974 2015 g8e5 4555.37 #2 1st HM. Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich & Permyakov, Evgeni Nikolaevich
168714 2015 h4d5 1012.24 #4 1st Prize SuperProblem 155. TT Agapov, Igor Alexeyevich
261737 2016 a2c4 1785.24 #3 2nd Prize Liylu-75 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
169045 2016 b2b5 1212.24 #2 Comm. Liylu-75 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
168884 2016 b8f5 1845.43 #3 2nd Prize Atayants (Sergey)-100 JT Agapov, Igor Alexeyevich
168642 2016 c5a4 0020.13 #5 2nd Comm. Liylu-75 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
168641 2016 c8c6 3348.53 #5 1st HM. Liylu-75 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
160860 2016 c8d4 1828.44 #2 HM. Liylu-75 JT (SuperProblem) Agapov, Igor Alexeyevich
168879 2016 e7g6 0100.10 #3 2nd Prize Atayants (Sergey)-100 JT Agapov, Igor Alexeyevich
169224 2016 g6e5 1015.54 #2 5/6 Comm. SuperProblem-10 JT Agapov, Igor Alexeyevich
160861 2016 h8g4 4532.25 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
200623 2017 a7g7 4847.40 #3 Sp. HM. Zadachi i Etyudi Agapov, Igor Alexeyevich & Yarmonov, Igor Petrovich
169235 2017 b7a5 1003.21 #2 6/11 Place SuperProblem 181. TT Agapov, Igor Alexeyevich
168991 2017 d7e5 4488.43 #2 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
168900 2017 f1b1 4553.23 #3 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich & Kuzmichev, Aleksandr
183269 2017 f1e4 4648.18 #4 1st Prize Traxler-150 MT Agapov, Igor Alexeyevich & Kozhakin, Vladimir Vladimirovich
200399 2018 a1b4 0002.81 #4 3rd Prize Gulyaev/Grin-110 MT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich & Sigurov, Aleksandr Ilich
187405 2018 a1c3 1002.61 #3 Sp. Prize Gulyaev/Grin-110 MT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich
262718 2018 a2d5 4825.13 #2 5th Comm. SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
186147 2018 a7f3 1588.36 #3 4th HM. Feoktistov-70 JT Agapov, Igor Alexeyevich & Lyubashevsky, Leonid Abramovic & Makaronets, Leonid
187404 2018 c2f4 1585.13 #3 1st Prize Gulyaev/Grin-110 MT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich
258048 2018 d2d4 4852.46 #3 Sp. Prize Kopnin-100 MT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich & Labai, Zoltan & Zamanov, Vidadi
186136 2018 d5h3 1001.12 #3 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich
183736 2018 g1d4 1131.67 #3 None Kudesnik Agapov, Igor Alexeyevich & Nagovitsin, Eduard Nikolaevich
262719 2018 g6e4 1558.45 #2 2nd Comm. SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
261706 2018 h5d4 1888.35 #3 1st Comm. SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
261746 2019 a1f4 1372.55 #3 2nd Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
200172 2019 h1d5 4882.33 #3 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich & Shpakovsky, Aleksandr Nikolaevich
270651 2020 a2f4 4872.54 #3 None Shakhmatnaya kompozitsiya Agapov, Igor Alexeyevich
261783 2020 a3d4 4788.50 #3 Sp. Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
261785 2020 a4c3 0120.10 #3 3rd Comm. SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
262153 2020 c1d4 1258.44 #3 1st Prize Polski Zwiazek Szachowy Agapov, Igor Alexeyevich & Lyubashevsky, Leonid Abramovic & Makaronets, Leonid & Volchek, Viktor Fedorovich
228131 2020 d7e5 0868.44 #3 None Sachmatija Agapov, Igor Alexeyevich
261784 2020 e2c6 1021.00 #3 3rd Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
261786 2020 f4f6 1000.10 #3 None SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
263102 2020 g8e6 4788.27 #2 Sp. Comm. SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
256380 2020-2021 g8f5 0381.44 #3 1st Prize Havel-140 MT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich & Shpakovsky, Aleksandr Nikolaevich
254459 2021 a1f4 4555.57 #3 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Agapov, Igor Alexeyevich
261788 2021 b8f5 0112.63 #3 1st Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich
257999 2021 e8d5 4884.06 #3 1st Prize Utarova-20 JT (Kudesnik) Agapov, Igor Alexeyevich
261794 2021 h4e5 4658.44 #3 2nd Prize SuperProblem Agapov, Igor Alexeyevich

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).