Problem Display
PID: 109515 (8/2K5/8/2RNkP1P/5r2/2PQ4/2P3P1/8 w - - 0 1)

Theriault, Stephane

Matou, 1992

8/2K5/8/2RNkP1P/5r2/2PQ4/2P3P1/8

#2

9 + 2


6490 yacpdb 2009
3713 Snap 2018
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rd4
   • 2.cxd4#
  • 1...Rxf5
   • 2.Qe2#
   • 2.Qe3#
 • Tries
  • 1.Qg3?
   • threat
    • 2.Qxf4#
   • 1...Ke4
    • 2.Sf6#
    • 2.Qxf4#
   • 1...Kxf5!
 • Keys
  • 1.Qa6!
   • threat
    • 2.Sf6#
    • 2.Qe6#
   • 1...Ke4
    • 2.Qe6#
   • 1...Kxf5
    • 2.Sf6#
   • 1...Rxf5
    • 2.Qe2#
   • 1...Rf1
    • 2.Qe6#
   • 1...Rf2
    • 2.Qe6#
   • 1...Rf3
    • 2.Qe6#
   • 1...Ra4
    • 2.Qe6#
   • 1...Rb4
    • 2.Qe6#
   • 1...Rc4
    • 2.Qe6#
   • 1...Rd4
    • 2.Qe6#
   • 1...Re4
    • 2.Qe6#
    • 2.Qf6#
   • 1...Rg4
    • 2.Qe6#
   • 1...Rh4
    • 2.Qe6#

Anticipated by 185029(1917)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).