Problem Display
PID: 136890 (8/1bp2r2/4Np1n/2Q1pN1B/1P2k2P/1P1pP3/3P1p2/2K2n2 w - - 0 1)

Brixi, Heinz

Limburgs Dagblad, 1938

8/1bp2r2/4Np1n/2Q1pN1B/1P2k2P/1P1pP3/3P1p2/2K2n2

#3

10 + 10


14711 Crete Open Solving 2010
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kxf5
   • 2.Sd4+
    • 2...Ke4
     • 3.Bf3#
  • 1...Rg7
   • 2.Qc4+
    • 2...Kxf5
     • 3.Sxg7#
  • 1...Rf8
   • 2.Qc4+
    • 2...Kxf5
     • 3.Sg7#
  • 1...Ba6
   • 2.Qc6+
    • 2...Kxf5
     • 3.e4#
  • 1...Bc6
   • 2.Qxc6+
    • 2...Kxf5
     • 3.e4#
  • 1...Bc8
   • 2.Qc4+
    • 2...Kxf5
     • 3.e4#
   • 2.Qc6+
    • 2...Kxf5
     • 3.e4#
  • 1...Sxd2
   • 2.Sg3#
  • 1...Sh2
   • 2.Sg3#
  • 1...Sxe3
   • 2.Sg3#
  • 1...Sg3
   • 2.Sxg3#
  • 1...Sg4
   • 2.Qc4+
    • 2...Kf3
     • 3.Qxg4#
    • 2...Kxf5
     • 3.Qxg4#
  • 1...Sg8
   • 2.Qc4+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qg4#
  • 1...c6
   • 2.Sd6#
 • Tries
  • 1.Qc6+?
   • 1...Kxf5
    • 2.e4#
   • 1...Bxc6!
 • Keys
  • 1.Qb5!
   • threat
    • 2.Qxd3+
     • 2...Kxd3
      • 3.Sc5#
   • 1...Kxf5
    • 2.Sd4+
     • 2...Ke4
      • 3.Bf3#
   • 1...Sxd2
    • 2.Sg3+
     • 2...Kxe3
      • 3.Qc5#
   • 1...Sg4
    • 2.Qc4+
     • 2...Kf3
      • 3.Qxg4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qxg4#
   • 1...c5
    • 2.Qxd3+
     • 2...Kxd3
      • 3.Sxc5#
   • 1...Rd7
    • 2.Sc5+
     • 2...Kd5
      • 3.Qxd7#
      • 3.e4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qxd7#
   • 1...Ba6
    • 2.Qc6+
     • 2...Kxf5
      • 3.e4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).