Problem Display
PID: 153319 (4N1bK/1R6/1b2p3/4kn2/B1Q1P3/5n2/5PN1/4B3 w - - 0 1)

Aberman, Victor

StrateGems, 2012

4N1bK/1R6/1b2p3/4kn2/B1Q1P3/5n2/5PN1/4B3

#3

9 + 6


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Bxf2
   • 2.Rb5+
    • 2...Bc5
     • 3.Rxc5#
  • 1...Be3
   • 2.Rb5+
    • 2...Bc5
     • 3.Rxc5#
  • 1...Bd4
   • 2.Rb5+
    • 2...Kxe4+
     • 3.Sf6#
    • 2...Bc5
     • 3.Rxc5#
  • 1...Ba5
   • 2.Rb5#
  • 1...Bc5
   • 2.Qxc5+
    • 2...Kxe4
     • 3.Bc2#
  • 1...Ba7
   • 2.Rb5+
    • 2...Bc5
     • 3.Rxc5#
  • 1...Bc7
   • 2.Rb5#
  • 1...Bd8
   • 2.Rb5#
  • 1...Sxe1
   • 2.f4#
  • 1...Sg1
   • 2.f4#
  • 1...Sd2
   • 2.f4#
  • 1...Sh2
   • 2.f4#
  • 1...S3d4
   • 2.f4+
    • 2...Kxe4
     • 3.Bc6#
  • 1...S3h4
   • 2.f4#
  • 1...Sg5
   • 2.f4#
  • 1...Se7
   • 2.Rxe7
    • threat
     • 3.Qd5#
 • Tries
  • 1.Sf4?
   • threat
    • 2.Sd3#
    • 2.Sg6#
   • 1...Bd4
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
   • 1...S3d4
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
   • 1...S5d4
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sd6#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sd6#
      • 3.Bc2#
   • 1...Kxf4!
  • 1.Bd2?
   • threat
    • 2.Bf4#
   • 1...Bd4
    • 2.Bf4+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
    • 2.Rb5+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
     • 2...Bc5
      • 3.Bf4#
      • 3.Rxc5#
   • 1...S3d4
    • 2.Bf4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
    • 2.f4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
   • 1...S5d4
    • 2.Bf4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sd6#
      • 3.Bc2#
   • 1...Be3
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Bf4#
      • 3.Rxc5#
   • 1...Se3!
  • 1.Bc3+?
   • 1...Bd4
    • 2.Bc2
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Se3
      • 3.Qc7#
     • 2...Se7
      • 3.Qc7#
    • 2.Rb5+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
   • 1...S3d4
    • 2.Bc2
     • threat
      • 3.f4#
    • 2.Bc6
     • threat
      • 3.f4#
    • 2.Qd3
     • threat
      • 3.f4#
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.f4#
    • 2.f4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
   • 1...S5d4!
  • 1.Bc2?
   • 1...Bxf2
    • 2.Bxf2
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Se3
      • 3.Bg3#
     • 2...Se7
      • 3.Bg3#
      • 3.Qc7#
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S3d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S5d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
     • 2...S3d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S5d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc3#
      • 3.Rb4#
      • 3.Qc3#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
      • 3.Qg7#
   • 1...Be3
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S3d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S5d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
     • 2...S3d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S5d4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc3#
      • 3.Rb4#
      • 3.Qc3#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
      • 3.Qg7#
    • 2.fxe3
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Sxe3
      • 3.Bg3#
     • 2...Se7
      • 3.Bg3#
      • 3.Qc7#
   • 1...Bd4
    • 2.Bc3
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Se3
      • 3.Qc7#
     • 2...Se7
      • 3.Qc7#
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxe7
      • 3.Qc7#
     • 2...Se3
      • 3.Qc7#
    • 2.Qb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc7+
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
      • 3.Qg7#
   • 1...Ba7
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...S3d4
      • 3.f4#
     • 2...S5d4
      • 3.Qc7#
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
     • 2...S3d4
      • 3.f4#
     • 2...S5d4
      • 3.Qc7#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc3#
      • 3.Rb4#
      • 3.Qc3#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
      • 3.Qg7#
   • 1...Bh7
    • 2.Rxb6
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Rxe6#
      • 3.Qc5#
   • 1...Se3
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
   • 1...Sg3
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Rxb6
     • threat
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Sxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qb5+
     • 2...Kd4
      • 3.Rd7#
     • 2...Bc5
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.Qxg3#
      • 3.f4#
   • 1...S5d4
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
   • 1...S5h4
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Qb5+
     • 2...Kd4
      • 3.Rd7#
     • 2...Bc5
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.Qg3#
      • 3.f4#
   • 1...Sd6
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qc5#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
   • 1...Sh6
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Qb5+
     • 2...Kd4
      • 3.Rd7#
     • 2...Bc5
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.Qg3#
      • 3.f4#
   • 1...Se7
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Rxe7
     • threat
      • 3.Qd5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.Qg3#
      • 3.f4#
   • 1...Sg7
    • 2.Bc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qb5#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.f4#
    • 2.Qb5+
     • 2...Kd4
      • 3.Rd7#
     • 2...Bc5
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Rb5#
      • 3.Qc7#
     • 2...Sd4
      • 3.Qg3#
      • 3.f4#
   • 1...Bf7!
  • 1.Rxb6?
   • threat
    • 2.Rb5#
   • 1...S3d4
    • 2.Bc2
     • threat
      • 3.Qc5#
      • 3.f4#
    • 2.Bc6
     • threat
      • 3.Qc5#
      • 3.f4#
    • 2.Qd3
     • threat
      • 3.f4#
     • 2...Se2
      • 3.Rb5#
     • 2...Sf3
      • 3.Rb5#
    • 2.f3
     • threat
      • 3.Qc5#
     • 2...Sxf3
      • 3.Rb5#
     • 2...Sb3
      • 3.f4#
     • 2...Se3
      • 3.Bg3#
      • 3.Qc7#
     • 2...Se7
      • 3.Bg3#
      • 3.Qc7#
    • 2.f4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
   • 1...Se3
    • 2.Bc3+
     • 2...Sd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.fxe3
     • threat
      • 3.Bg3#
      • 3.Rb5#
     • 2...Sd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Sd6
    • 2.Bc3+
     • 2...Sd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc2#
   • 1...Se7
    • 2.Bc3+
     • 2...Sd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...S5d4!
  • 1.Re7?
   • threat
    • 2.Qd5#
   • 1...Se3
    • 2.fxe3
     • threat
      • 3.Bg3#
      • 3.Qd5#
   • 1...Sxe7!
  • 1.Qc5+?
   • 1...Kxe4
    • 2.Bc2#
   • 1...Bxc5!
 • Keys
  • 1.Bb4!
   • threat
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxe7
      • 3.Bd6#
     • 2...Se3
      • 3.Bd6#
   • 1...Bd4
    • 2.Rb5+
     • 2...Kxe4+
      • 3.Sf6#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...S3d4
    • 2.f4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc6#
   • 1...S5d4
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc2#
   • 1...Be3
    • 2.Rb5+
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxe7
      • 3.Bd6#
   • 1...Bc5
    • 2.Qxc5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bc2#
   • 1...Bf7
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Bxe8
      • 3.Rxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Bd6#
     • 2...Se3
      • 3.Bd6#
   • 1...Bh7
    • 2.Re7
     • threat
      • 3.Rxe6#
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxe7
      • 3.Bd6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).