Problem Display
PID: 172211 (8/3KR3/3ppk2/3r4/6Q1/8/8/8 w - - 0 1)

Andreev, Aleksandr Grigorevich

Kuban segodniya, 1996

8/3KR3/3ppk2/3r4/6Q1/8/8/8

#2

3 + 4


5454 Near Snap 2018
6490 yacpdb 2018
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke5
   • 2.Rxe6#
  • 1...Rf5
   • 2.Qg7#
  • 1...Rg5
   • 2.Qxe6#
 • Tries
  • 1.Rf7+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qf4#
   • 1...Kxf7!
 • Keys
  • 1.Ke8!
   • threat
    • 2.Rxe6#
   • 1...Ke5
    • 2.Rxe6#
   • 1...Rg5
    • 2.Qxe6#
   • 1...Re5
    • 2.Rf7#
   • 1...Rf5
    • 2.Qg7#
   • 1...e5
    • 2.Re6#
    • 2.Rf7#

Anticipated by 19319(1939), 17560(1947)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).