Problem Display
PID: 172254 (3k4/8/2pK2b1/8/2Q5/8/8/8 w - - 0 1)

Andreev, Aleksandr Grigorevich

Kubanski krai, 1996

3k4/8/2pK2b1/8/2Q5/8/8/8

#2

2 + 3


6490 yacpdb 2018
5454 Near Snap 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke8
   • 2.Qg8#
  • 1...Bb1
   • 2.Qg8#
  • 1...Bc2
   • 2.Qg8#
  • 1...Bd3
   • 2.Qg8#
  • 1...Be4
   • 2.Qg8#
  • 1...Bf5
   • 2.Qg8#
 • Tries
  • 1.Qb3?
   • threat
    • 2.Qb8#
   • 1...Ke8
    • 2.Qg8#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg8#
   • 1...Kc8!
  • 1.Qe6?
   • threat
    • 2.Qd7#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg8#
   • 1...Be8!
  • 1.Qf7?
   • threat
    • 2.Qd7#
   • 1...Kc8
    • 2.Qc7#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg8#
    • 2.Qf8#
   • 1...Bxf7!
  • 1.Qh4+?
   • 1...Ke8
    • 2.Qe7#
   • 1...Kc8!
  • 1.Qxc6?
   • threat
    • 2.Qd7#
    • 2.Qa8#
   • 1...Be8
    • 2.Qa8#
    • 2.Qc7#
   • 1...Be4
    • 2.Qd7#
   • 1...Bf5!
 • Keys
  • 1.Qa2!
   • threat
    • 2.Qa8#
   • 1...Kc8
    • 2.Qa8#
   • 1...Ke8
    • 2.Qg8#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg8#

Anticipated by 47227(1849), 110515(1870), 36807(1898), 183106(1907), 193729(1916), 166257(1917), 149134(1929)

This anticipates 173962(2005), 169981(2017)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).