Problem Display
PID: 214429 (7N/3Kp2p/2Np4/3r1k1p/R2b3Q/5r2/B1R5/2B5 w - - 0 1)

Becker, C?

diagrammes, 1975

7N/3Kp2p/2Np4/3r1k1p/R2b3Q/5r2/B1R5/2B5

#2

8 + 8


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ra3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rb3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rc3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rd3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rg3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rh3
   • 2.Qf4#
  • 1...Rf4
   • 2.Qxf4#
  • 1...Ra5
   • 2.Be6#
  • 1...Rb5
   • 2.Be6#
  • 1...Rc5
   • 2.Be6#
  • 1...Re5
   • 2.Sxd4#
  • 1...Ba1
   • 2.Qg5#
  • 1...Bg1
   • 2.Qg5#
  • 1...Bb2
   • 2.Qg5#
  • 1...Bf2
   • 2.Qg5#
  • 1...Bc3
   • 2.Qg5#
  • 1...Bc5
   • 2.Qg5#
  • 1...Be5
   • 2.Sxe7#
   • 2.Qg5#
  • 1...Bb6
   • 2.Qg5#
  • 1...Bf6
   • 2.Qe4#
  • 1...Ba7
   • 2.Qg5#
  • 1...Bg7
   • 2.Qg5#
  • 1...Bxh8
   • 2.Qg5#
  • 1...e5
   • 2.Se7#
 • Tries
  • 1.Sxd4+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qxe7#
   • 1...Rxd4!
  • 1.Bxd5?
   • threat
    • 2.Be4#
    • 2.Be6#
    • 2.Qg5#
   • 1...Bxh8
    • 2.Be4#
    • 2.Qg5#
   • 1...Rg3
    • 2.Be4#
    • 2.Be6#
    • 2.Qf4#
   • 1...Rf4
    • 2.Qxf4#
   • 1...Be3
    • 2.Be4#
    • 2.Be6#
   • 1...Bf6
    • 2.Be4#
    • 2.Be6#
    • 2.Qe4#
   • 1...e6
    • 2.Be4#
    • 2.Bxe6#
    • 2.Qg5#
   • 1...h6
    • 2.Be4#
    • 2.Be6#
   • 1...Re3!
  • 1.Rxd4?
   • threat
    • 2.Qg5#
   • 1...Rxd4
    • 2.Be6#
   • 1...Re3
    • 2.Rf4#
    • 2.Qf4#
   • 1...Rg3
    • 2.Rf4#
    • 2.Qf4#
   • 1...Rf4
    • 2.Rxf4#
    • 2.Qxf4#
   • 1...h6!
  • 1.Qxh5+?
   • 1...Kf6
    • 2.Qf7#
   • 1...Ke4!
 • Keys
  • 1.Bb1!
   • threat
    • 2.Rf2#
   • 1...Bxh8
    • 2.Qg5#
   • 1...Rf2
    • 2.Rd2#
    • 2.Re2#
    • 2.Rxf2#
   • 1...Rd3
    • 2.Qf4#
   • 1...Rb5
    • 2.Rc5#
   • 1...Rc5
    • 2.Rxc5#
   • 1...Re5
    • 2.Sxd4#
   • 1...Ba1
    • 2.Qg5#
   • 1...Bg1
    • 2.Qg5#
   • 1...Bb2
    • 2.Qg5#
   • 1...Bf2
    • 2.Qg5#
   • 1...Bc3
    • 2.Qg5#
   • 1...Be3
    • 2.Rc5#
   • 1...Bc5
    • 2.Qg5#
   • 1...Be5
    • 2.Sxe7#
    • 2.Qg5#
   • 1...Bb6
    • 2.Qg5#
   • 1...Bf6
    • 2.Qe4#
   • 1...Ba7
    • 2.Qg5#
   • 1...Bg7
    • 2.Qg5#
   • 1...e5
    • 2.Se7#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).