Problem Display
PID: 223489 (2B4b/7R/5k2/2P5/3K4/8/8/6R1 w - - 0 1)

Vladimirov, Aleksey Ivanovich

Sachova skladba, 1987

2B4b/7R/5k2/2P5/3K4/8/8/6R1

#3

5 + 2


3713 Snap 2020
6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Rxh8?
   • 1...Kf7
    • 2.Ke5
     • 2...Ke7
      • 3.Rg7#
   • 1...Ke7!
 • Keys
  • 1.Rd7!
   • 1...Kf5+
    • 2.Rdg7+
     • 2...Kf4
      • 3.Rf1#
     • 2...Kf6
      • 3.R1g6#
   • 1...Ke6+
    • 2.Rdg7+
     • 2...Kf6
      • 3.R1g6#
   • 1...Bg7
    • 2.Rgxg7
     • threat
      • 3.Rdf7#
     • 2...Kf5
      • 3.Rdf7#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Rdf7#

Anticipated by 14487(1928)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).