Problem Display
PID: 25497 (7r/Bq6/5NR1/R1np1P1p/5kp1/8/6B1/2N1Q2K w - - 0 1)

Blackburne, Joseph Henry

Source?, 1892

7r/Bq6/5NR1/R1np1P1p/5kp1/8/6B1/2N1Q2K

#3

9 + 7


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Sb3
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...Sd3
   • 2.Sxd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...Sa4
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Bd4
    • threat
     • 3.Qf2#
     • 3.Qe5#
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...Se4
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qxe4#
  • 1...Sa6
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Bd4
    • threat
     • 3.Qf2#
     • 3.Qe5#
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...Se6
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Be4#
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...Sd7
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
   • 2.Qe3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe4#
  • 1...g3
   • 2.Qxg3+
    • 2...Kxf5
     • 3.Bh3#
  • 1...h4
   • 2.Qf2+
    • 2...Ke5
     • 3.Sxg4#
 • Tries
  • 1.Sd3+?
   • 1...Sxd3
    • 2.Qe3+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
   • 1...Kxf5!
  • 1.Bxc5?
   • threat
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qa6
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd7#
   • 1...Qc6
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qa8
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
   • 1...Qc8
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qb1
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe6#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd7#
   • 1...Qb2
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe5
      • 3.Qf2#
      • 3.Qxe5#
   • 1...Qb3
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
   • 1...Qb4
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe6#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
   • 1...Qb5
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
   • 1...Qb6
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
   • 1...Qa7
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qc7
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qd7
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sxd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sxd7#
   • 1...Qe7
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qf7
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qg7
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qh7
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Qb8
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qb2
      • 3.Qe5#
     • 2...Qb3
      • 3.Qe5#
     • 2...g3
      • 3.Qf1#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sd7#
   • 1...Rh6
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Rc8
    • 2.Sxh5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Rd8
    • 2.Sxh5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Re8
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...Rg8
    • 2.Sxh5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe6#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
   • 1...g3
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf1#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxg3+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qf1+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
    • 2.Qe6
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sd3#
      • 3.Be3#
      • 3.Bd6#
   • 1...h4
    • 2.Bd4
     • threat
      • 3.Qf2#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qf2+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sxg4#
    • 2.Qf1+
     • 2...Kg3
      • 3.Se2#
      • 3.Bd6#
      • 3.Rxg4#
      • 3.Qf2#
      • 3.Qf3#
     • 2...Ke5
      • 3.Sd3#
      • 3.Sxg4#
    • 2.Qe6
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Bd6#
      • 3.Rxg4#
     • 2...Kg3
      • 3.Se2#
      • 3.Rxg4#
      • 3.Qe3#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd6#
   • 1...Kxf5!
 • Keys
  • 1.Qe6!
   • threat
    • 2.Se2#
   • 1...Kg3
    • 2.Qe5+
     • 2...Kf2
      • 3.Sd3#
     • 2...Kh4
      • 3.Qh2#
   • 1...Sxe6
    • 2.Sd3+
     • 2...Kg3
      • 3.Bf2#
     • 2...Kxf5
      • 3.Be4#
   • 1...Qa6
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kg3
      • 3.Qe1#
    • 2.Bb8+
     • 2...Qd6
      • 3.Se2#
      • 3.Bxd6#
     • 2...Rxb8
      • 3.Sxh5#
   • 1...Qb1
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kg3
      • 3.Qe1#
    • 2.Bb8+
     • 2...Qxb8
      • 3.Se2#
     • 2...Rxb8
      • 3.Sxh5#
   • 1...Qb2
    • 2.Bb8+
     • 2...Qe5
      • 3.Qxe5#
     • 2...Qxb8
      • 3.Se2#
     • 2...Rxb8
      • 3.Sxh5#
   • 1...Qb5
    • 2.Sxd5+
     • 2...Kg3
      • 3.Qe1#
    • 2.Bb8+
     • 2...Qxb8
      • 3.Se2#
     • 2...Rxb8
      • 3.Sxh5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).