Problem Display
PID: 6869 (b4B2/2nr1p2/3r4/5R2/pk3qR1/N2Q4/2BNP2b/3K4 w - - 0 1)

Szoghy, Jozsef

L'Italia Scacchistica, 1934

b4B2/2nr1p2/3r4/5R2/pk3qR1/N2Q4/2BNP2b/3K4

#2

9 + 9


4402 150 Valogatott Feladvanya 1943
3098 FIDE Album (1914-1944) (I) 1971
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qc4
   • 2.Rxc4#
  • 1...Qd4
   • 2.Rxd4#
  • 1...Sb5
   • 2.Rxb5#
  • 1...Sa6
   • 2.Rb5#
  • 1...Se6
   • 2.Rb5#
  • 1...Se8
   • 2.Rb5#
 • Tries
  • 1.Rgxf4+?
   • 1...Be4
    • 2.Rxe4#
   • 1...Bxf4!
 • Keys
  • 1.Sdb1!
   • threat
    • 2.Qd2#
   • 1...Bd5
    • 2.Qc3#
   • 1...Sb5
    • 2.Rxb5#
   • 1...Sd5
    • 2.Qb5#
   • 1...Re7
    • 2.Qxd6#
   • 1...Be4
    • 2.Qd4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).