Problem Display
PID: 172594 (7R/8/8/8/Q7/2p5/6K1/1Bkb4 w - - 0 1)

Andreev, Aleksandr Grigorevich

Bankovskaya gazeta, 1998

7R/8/8/8/Q7/2p5/6K1/1Bkb4

#3

4 + 3


6490 yacpdb 2018

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kd2
   • 2.Qf4+
    • 2...Ke1
     • 3.Qf2#
    • 2...Ke2
     • 3.Re8#
     • 3.Qf2#
  • 1...Bc2
   • 2.Qxc2#
  • 1...Be2
   • 2.Qc2#
  • 1...Bg4
   • 2.Qc2#
  • 1...Bh5
   • 2.Qc2#
 • Tries
  • 1.Qxd1+?
   • 1...Kb2
    • 2.Ra8
     • 2...c2
      • 3.Qxc2#
    • 2.Rb8+
     • 2...Ka1
      • 3.Qa4#
     • 2...Ka3
      • 3.Qb3#
   • 1...Kxd1!
  • 1.Qa2?
   • threat
    • 2.Rh1
     • 2...c2
      • 3.Qxc2#
   • 1...Bf3+
    • 2.Kxf3
     • threat
      • 3.Rh1#
      • 3.Qc2#
     • 2...Kd1
      • 3.Rh1#
     • 2...c2
      • 3.Qxc2#
   • 1...Bb3
    • 2.Rh1+
     • 2...Bd1
      • 3.Qc2#
   • 1...Ba4
    • 2.Rh1+
     • 2...Bd1
      • 3.Qc2#
   • 1...c2!
 • Keys
  • 1.Rh1!
   • threat
    • 2.Qc2#
   • 1...Kxb1
    • 2.Qb3+
     • 2...Ka1
      • 3.Rxd1#
     • 2...Kc1
      • 3.Rxd1#
   • 1...Kb2
    • 2.Qa2+
     • 2...Kc1
      • 3.Qc2#
   • 1...Kd2
    • 2.Qf4+
     • 2...Ke2
      • 3.Qf2#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).