Problem Display
PID: 81254 (5k2/8/2N5/1K6/8/1Q6/8/8 w - - 0 1)

Antipov, Viacheslav Pavlovich

Novgorodskaya pravda, 1984

5k2/8/2N5/1K6/8/1Q6/8/8

#3

3 + 1


3713 Snap 2019
 • SOUND
 • Keys
  • 1.Se5!
   • threat
    • 2.Qf7#
   • 1...Ke7
    • 2.Qf7+
     • 2...Kd6
      • 3.Sc4#
     • 2...Kd8
      • 3.Qd7#
   • 1...Kg7
    • 2.Qf7+
     • 2...Kh6
      • 3.Qg6#
     • 2...Kh8
      • 3.Sg6#
   • 1...Ke8
    • 2.Qe6+
     • 2...Kd8
      • 3.Qd7#
     • 2...Kf8
      • 3.Qf7#
    • 2.Qf7+
     • 2...Kd8
      • 3.Qd7#

Anticipated by 165806(1916), 58614(1925)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).